Info@sunbera.com

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk İletişimi

Sunbera > Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk İletişimi

Paylaştıkça çoğalıyoruz. Fayda ile dokundukça sadakat ve aidiyeti pekiştiriyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin temelini oluşturan “toplumsal fayda” çerçevesinde projeler oluşturuyor ve sürdürülmesi konusunda danışmanlık veriyoruz. Doğru mecrada doğru sponsporlukların iletişime ve marka bilinirliğine kattığı faydaya inanıyor, markanın ihtiyaçları doğrultusunda planlıyor ve uyguluyoruz.